CAN SİMİDİ HESAPLAMA

İhtiyaç Tutarı Bakımından

Bankalara Toplam Borç Tutarı:
TL

Borçlu Bakımından

Kişinin Aylık Geliri:
TL
Ailenin Diğer Gelirleri:
TL
Toplam Aile Geliri:
TL
Azami Taksit Tutarı:
TL
Taksit Tutarının Gelire Oranı:
%
Azami Vade:
AY
Faiz Oranı:
%
Azami Kredi Tutarı:
%

Konut Teminatı Bakımından

Konut Eksper Değeri:
TL
Kredi Teminat Oranı:
%
Azami Kredi Tutarı:
TL