İZAHNAME VE SİRKÜLERLER


Ortaklık Yapısı | Ana Sözleşme | Faaliyet Raporu | Bağımsız Denetim Raporu | Genel Kurul
İzahname ve Sirkülerler | Genel Kurulun Çalışma Esas ve Hususları Hakkında İç Yönerge


İzahname ve Sirkülerler

2013 Mayıs İzahname