GENEL KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE HUSUSLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE


Ortaklık Yapısı | Ana Sözleşme | Faaliyet Raporu | Bağımsız Denetim Raporu | Genel Kurul
İzahname ve Sirkülerler | Genel Kurulun Çalışma Esas ve Hususları Hakkında İç Yönerge


İç Yönerge