GENEL KURUL


Ortaklık Yapısı | Ana Sözleşme | Faaliyet Raporu | Bağımsız Denetim Raporu | Genel Kurul
İzahname ve Sirkülerler | Genel Kurulun Çalışma Esas ve Hususları Hakkında İç Yönerge


Genel Kurul

 

2017 Genel Kurul Hazirun

2017 Genel Kurul Tutanak

2016 Genel Kurul Hazirun

2016 Genel Kurul Tutanak

2015 Genel Kurul Hazirun

2015 Genel Kurul Tutanak

2014 Genel Kurul Hazirun

2014 Genel Kurul Tutanak

2013 Genel Kurul Hazirun

2013 Genel Kurul Tutanak

2012 Genel Kurul Hazirun

2012 Genel Kurul Tutanak

2011 Genel Kurul Hazirun

2011 Genel Kurul Tutanak