FAALİYET RAPORU


Ortaklık Yapısı | Ana Sözleşme | Faaliyet Raporu | Bağımsız Denetim Raporu | Genel Kurul
İzahname ve Sirkülerler | Genel Kurulun Çalışma Esas ve Hususları Hakkında İç Yönerge


Faaliyet Raporu

 

2018 Faaliyet Raporu

2017 Faaliyet Raporu

2016 Faaliyet Raporu

2015 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu